Zamykanie perforacji

zamykanie perforacji Rzeszów

Kompleksowo przeprowadzane w naszej praktyce leczenie kanałowe w powiększeniu, z użyciem lup oraz z wykorzystaniem kamery wewnątrzustnej, pozwala na dokładne zdiagnozowanie i wyleczenie najbardziej skomplikowanych przypadków. Skutecznie pomagamy zgłaszającym się do nas Pacjentom, u których w wyniku przeprowadzonego wcześniej leczenia kanałowego doszło do powstania perforacji dna komory lub kanału korzeniowego. Wówczas w takich przypadkach konieczne jest odkażenie oraz szczelne zamknięcie takiego otworu. W tym celu wykorzystujemy najlepsze obecnie stosowane materiały, które umożliwiają szczelne i trwałe zamknięcie otworu.

Im wcześniej zostanie przeprowadzony zabieg (perforacja zostanie zamknięta), tym lepsze jest rokowanie dla zęba. Odwlekanie w czasie zabiegu zamknięcia perforacji skutkuje wytworzeniem stanu zapalnego wokół chorego miejsca oraz w konsekwencji – zaniku kości.