Informacje COVID-19

Szanowni Pacjenci!

W trosce o bezpieczeństwo Wasze, Waszych rodzin, a także naszego Personelu wdrożyliśmy w naszej praktyce procedury zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Naczelnej Izby Lekarskiej:

 1. Prosimy umówić się na wizytę wyłącznie telefonicznie dzwoniąc pod numery: 603 373 103 i 17 850 04 58 w godzinach przyjęć lub mailowo: [email protected]. Rejestracja osobista w praktyce w tym celu jest niemożliwa. 
 2. Przed wizytą prosimy o wypełnienie ankiety zdrowotnej – należy ją pobrać, wypełnić, przesłać mailowo na adres [email protected] i przynieść na umówioną wizytę. Możliwe jest również wypełnienie ankiety na miejscu, przed wejściem do gabinetu. 
 3. Do gabinetu może wejść tylko Pacjent. Osoby towarzyszące proszone są o oczekiwanie na zewnątrz – nie dotyczy opiekunów dzieci do 13 r.ż. oraz osób niepełnosprawnych. Zarówno Pacjent jak i Opiekun przechodzą taką samą procedurę. 
 4. Umówiona godzina wizyty jest to czas rozpoczęcia oczekiwania na wizytę. Należy przyjść na wizytę 5 minut wcześniej. Przy Państwa spóźnieniu, większym niż 10 minut, przyjmiemy kolejnego Pacjenta, a Państwo zostaniecie przyjęci w dalszej kolejności lub innego dnia. 
 5. Pacjenci przyjmowani są pojedynczo, w zachowanych odstępach czasowych. 
 6. Przed wejściem do gabinetu poprosimy Państwa o założenie odzieży ochronnej i zdezynfekowanie rąk. 
 7. Po wizycie odzież ochronna ulega utylizacji. Należy zostawić ją w pojemniku do tego przeznaczonym. 
 8. W czasie pobytu w gabinecie nie dotykamy niczego. 
 9. Maseczkę ochronną zdejmujemy tylko na czas wizyty. 
 10. Płatność przyjmujemy kartą kredytową, BLIK-iem, przelewem, a w wyjątkowych okolicznościach odliczoną gotówką. 
 11. Lekarz może odmówić przyjęcia Pacjenta. 
 12. PAMIĘTAJ! Osoby chore; przejawiające objawy zarażenia, w trakcie kwarantanny, będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażenia, zobowiązane są
   poinformować o tych okolicznościach pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 165 § 1 k.k. lub art. 165 § 2 k.k.) i cywilnej (art. 415 k.c.).

Od dnia 04.05.2020 wprowadzamy program lojalnościowy dla naszych Pacjentów. Pełna informacja przy kontakcie telefonicznym lub bezpośrednio w gabinecie.

Lek.stom. Monika Ruchała

Bezpieczeństwo – nasze certyfikaty: